Bruksområder - bransjer

Bruksområder - bransjer

Vegg- og gulvsystemene installeres raskt og herder i løpet av to timer. Få et sømløst, skjøtefritt gulv uten nevneverdig nedetid og produksjonsstans – uansett bruksområde! Våre systemer er enkle å vedlikeholde og rengjøre i hele gulvets levetid.

Kjøpesentre og butikker

Hotell, Restauranter og Storkjøkken

Skoler og offentlige bygg

Næringsmiddel industri

Sykehus – Dyreklinikker

Verksteder og vaskehaller

Mekanisk og kjemisk industri

Parkeringsanlegg og utendørs områder