Miljø og bærekraft

Miljø og bærekraft

Bærekraftig utvikling betyr å ivareta vår generasjons behov, ute å ødelegge for framtidige generasjoner. Våre vegg- og gulvsystemer inneholder ikke miljøgifter, har lang levetid og er lette å reparere. Erfaring viser at våre løsninger varer lenge.

Tåler mer, varer lenger!

Produktet vi tilbyr skal alltid ha rot i lengste mulige livssyklus og vi designer alltid det gulvet vi forventer vil gjøre best nytte. I tillegg er produktet vårt kjemisk stabilt gjennom hele levetiden, som sammen med vår kjemiske binding gjør at vi kan legge nye slitelag på eksisterende/gamle gulv og gjøre gulvene enda sterkere, og det med vesentlig lavere materialforbruk. Dette igjen eliminerer behovet for å fjerne eksisterende AcryliCon gulv når kunden bygger ut, bygger om eller ønsker oppmerking av soner, sklisikring, logo eller andre endringer i gulvoverflaten. Dette gjelder om gulvet er 10, 20 eller 30 år gammelt.

Rask installering

Vegg- og gulvsystemene installeres raskt, og gulvene herder i løpet av to timer. Få et sømløst, skjøtefritt gulv uten nevneverdig nedetid og produksjonsstans – uansett bruksområde.

Forventet levetid

I overkant av 20 år under forutsetning av riktige installasjons-betingelser og klargjøring av underlaget. Forventet levetid påvirkes vanligvis av bruk og vedlikehold av systemet.

Lave utslipp

Produktene innholder ingen løsemidler. Individuelle materialer som ikke lenger kan gjenvinnes må kombineres i et spesifisert forhold og herdes. Herdede produktrester er ikke spesialavfall. Rengjort emballasje er resirkulerbar og blir resirkulert.

Sertifiseringer

Nederst på denne siden kan man se alle sertifiseringene våre vegg- og gulvsystemer har. Vi har fokus på å videreutvikle og vedlikeholde nye løsninger i henhold til miljøkrav og sirkulærøkonomi.

Vedlikehold eller fornying

Våre løsninger har lang levetid, noe som bidrar til å redusere karbonavtrykket. Har gulvet fått en mekanisk skade, kan det enkelt og raskt repareres. Nye system kan legges over det gamle.  Man unngår unødvendig fjerning og reinstallasjon.

Lett å rengjøre

Rengjøres regelmessig med en mekanisk vaskemaskin/tørker. Sylindriske maskiner med innebygd støvsuger er best egnet i kombinasjon med et nøytralt avfettingsmiddel.

Sertifiseringer

Alle våre system har / er:
 • EPD (Environmental Product Declaration)
 • Branntester
 • "Listed"i Husproduktportalen for Småhus, leilighetsbygg, barnehager og skoler.
 • M1 Indoor Certificate.
  M1 EMISSIONS CLASS
 • Sluksystem
  SINTEF
 • MED B og D Certificate DNV
  DNV GL
 • Miljøansvar Avfallshåndtering
  Grønt Punkt Norge
 • RIBA Approved Seminar
  RIBA CPD
 • CE Marking
  BUREAU VERITAS