Glass og Låsservice

Hos Glass og Låsservice ble det i 2016 lagt 140 kvm med Flakes Blend 62.