Referanser

AcryliCon leverer langvarige løsninger, med enkelt og tidsbesparende vedlikehold, som tilfredsstiller bedriftens hygienestandard – år etter år. Våre referanser er vårt fremste bevis på dette.

Maskinering og Sveiseservice AS

Maskinering og Sveiseservice AS er eier i flere mekaniske bedrifter som har stor aktivitet med stedvis stor belastning på gulvet.

Hos Haaland Tynnplate AS på Vigrestad ble det i 2008 installert over 8 000m2 med AcryliCon System Dekor i produksjonslokalene og 1 900m2 med AcryliCon System Variant Paint.

Maskinering og Sveiseservice AS er eier i flere mekaniske bedrifter som har stor aktivitet med stedvis stor belastning på gulvet. Vi har over flere år hatt andre system i noen av våre lokaler. Disse løsningene har vist seg å ikke være av varig karakter. Vi har hatt avflassing av gulv og problemer med renholdet. Representanten fra AcryliCon hadde en overbevisende presentasjon om produktene sine, og hadde i tillegg flere referanser på både eldre og nyere installasjoner med tilsvarende belastning som det vi har. Mange av disse er konkurrenter og noen har vi deleierskap i. Vi har installert totalt 1 600m2 av AcryliCon System Dekor i forskjellige lokasjoner på Bryne. Hos Haaland Tynnplate AS på Vigrestad ble det i 2008 installert over 8 000m2 med AcryliCon System Dekor i produksjonslokalene og 1 900m2 med AcryliCon System Variant Paint i lakkeringsanlegg.

AcryliCon har så langt vist seg å være en solid leverandør, og installasjonen har gått etter plan. Vi gjennomførte dette i flere etapper, for å opprettholde egen produksjon i installasjonsperioden. Med den korte herdetiden (1 time) har vi kunnet ta gulvene i bruk umiddelbart etter ferdig installasjon.