Referanser

AcryliCon leverer langvarige løsninger, med enkelt og tidsbesparende vedlikehold, som tilfredsstiller bedriftens hygienestandard – år etter år. Våre referanser er vårt fremste bevis på dette.

Tysværtunet Badeanlegg

1000m2 med Acrylicon System Flakes på gulv og vegger.

Teknisk sjef Roar Tysse forteller om prosessen de gikk gjennom før de valgte dette produktet:

– Vi fortalte konsulentene at det var uaktuelt med fliser når vi skulle oppgradere anlegget, men de mente at det ikke fantes et brukbart alternativ.

Men etter at Acrylicon Rogaland hadde orientert om produktet sitt, så gikk de med på å se på andre løsninger.

Øystein (kulturhusleder) og jeg var enige om at vi ville ha mest mulig reine flater og en lett hverdag for våre renholdere. Det skulle være enkelt å holde garderobeanlegget reint. Fliser og fuger vil se skittent ut etter hvert, uansett hvordan man behandler det. Og hvis det ser skittent ut, så er det den opplevelsen brukerne har.

Vi inviterte renholdsleder med i vurderingsjobben, og fikk full støtte derfra.