Overflatebehandling av hele RAS-anlegget, alle betongkummer og alle gulv.

AcryliCon System ble valgt da Bremnes Seashore avd. Trovåg Settefiskanlegg skulle overflatebehandle hele RAS-anlegget, alle betongkummer og alle gulv ved siste storutbygging. Spesielt RAS-anlegget er viktig å behandle for å hindre tæring av betongen, og da FØR det tas i bruk. Senere blir det umulig uten å stenge ned i flere måneder.